Kľúč k napĺňaniu firemnej stratégie

Čo je firma bez stratégie? 

Je to ako byť na túre bez jasného cieľa. Nepoznať jednotlivé „check pointy“-  nevedieť, aké sú riziká. Obuť si na vysokohorskú túru conversy.  

Dobre stanovená stratégia je základom pre napredovanie, rast a rozvoj firmy.  Poznať ju je základ;  ako ju však napĺňať?  Ako dosiahnuť, aby nebola len ďalším sumárom aktivít, ale pretavila sa do každodennej reality? Prečo sa niektorým lídrom darí v jej napĺňaní viac a iným menej?

Fungujúce firemné stratégie sa nevymýšľajú a neimplementujú samé. Sú za nimi správni ľudia na správnych miestach. Preto je veľmi dôležité mať na úrovni top manažmentu jasné, ktoré role v rámci organizácie sú kľúčové a aké kompetencie by mali mať ľudia sediaci na nich. No a v neposlednom rade – mám ako manažér v tíme ľudí na kľúčových pozíciách? Ak áno, ako s nimi pracuje firma, aby ich udržala?  Ak nie, ako ich do firmy prilákať?

Získavanie a udržiavanie kľúčových ľudí – teda ľudí, ktorí svojimi schopnosťami a kompetenciami majú vysoký podiel na tom, aby sa stratégia napĺňala je proces, ktorý nie je priamočiary. 

Ľudia, ktorí sú „kľúčoví“ nespadajú mnohokrát do žiadnych šablón; nie sú to ani ľudia, ktorí si aktívne hľadajú prácu.  Sú si vedomí svojej ceny a tú málokedy prekračujú. Zväčša majú vysoké nároky – na seba, ale aj na ľudí, ktorými sa obklopujú.  Nie sú to ľudia, ktorým stačí pridať „pár eur“ alebo vytvoriť oddychovú miestnosť v office.

Ako teda získať tých správnych ľudí na kľúčové pozície?  Asi najlepšie je, spýtať sa tých, ktorí sú vo firme už takto vnímaní. Čo je dôvodom, prečo sú tam, kde sú?

Zväčša sa odpovede opakujú – zmysel práce ; možnosť niečo meniť – mať impact a ľudia – lídri, ale aj kolegovia a team, s ktorými pracujú. Získavanie takýchto ľudí je preto „snowball“ efekt – nájdi jedného a časom sa pridá druhý.

Ako ale „prilákať“ toho „prvého?“ 

Jednou z možností je dobre komunikovať o čom je naša firma, ideálne cez lídrov – ambasádorov značky ako takej. Byť prítomní na offside priestore (fóra, konferencie, médiá, vytváranie neformálneho networkingu) a v online priestore – blogy, sociálne siete, kariérne stránky – to všetko sú možnosti ako sa dostať do povedomia ľudí.

My v JobAngels sa zameriavame presne na to – aby sa správa o dobrej firemnej kultúre, firme ako takej dostala priamo k pasívnemu kandidátovi prostredníctvom cielenej, na AI zameranej kampane. Tá pomáha budovať nielen imidž firmy, ale predovšetkým otvára otázku pasívnemu kandidátovi: prečo by som neskúsil zmenu? 

Viac sa o téme budeme rozprávať na našich HR raňajkách 12.5.2023, spolu s našimi hosťami.

Pridaj komentár