Browse Author: Martina Starkova

Kľúč k napĺňaniu firemnej stratégie

Čo je firma bez stratégie? 

Je to ako byť na túre bez jasného cieľa. Nepoznať jednotlivé „check pointy“-  nevedieť, aké sú riziká. Obuť si na vysokohorskú túru conversy.  

Dobre stanovená stratégia je základom pre napredovanie, rast a rozvoj firmy.  Poznať ju je základ;  ako ju však napĺňať?  Ako dosiahnuť, aby nebola len ďalším sumárom aktivít, ale pretavila sa do každodennej reality? Prečo sa niektorým lídrom darí v jej napĺňaní viac a iným menej?

Fungujúce firemné stratégie sa nevymýšľajú a neimplementujú samé. Sú za nimi správni ľudia na správnych miestach. Preto je veľmi dôležité mať na úrovni top manažmentu jasné, ktoré role v rámci organizácie sú kľúčové a aké kompetencie by mali mať ľudia sediaci na nich. No a v neposlednom rade – mám ako manažér v tíme ľudí na kľúčových pozíciách? Ak áno, ako s nimi pracuje firma, aby ich udržala?  Ak nie, ako ich do firmy prilákať?

Získavanie a udržiavanie kľúčových ľudí – teda ľudí, ktorí svojimi schopnosťami a kompetenciami majú vysoký podiel na tom, aby sa stratégia napĺňala je proces, ktorý nie je priamočiary. 

Ľudia, ktorí sú „kľúčoví“ nespadajú mnohokrát do žiadnych šablón; nie sú to ani ľudia, ktorí si aktívne hľadajú prácu.  Sú si vedomí svojej ceny a tú málokedy prekračujú. Zväčša majú vysoké nároky – na seba, ale aj na ľudí, ktorými sa obklopujú.  Nie sú to ľudia, ktorým stačí pridať „pár eur“ alebo vytvoriť oddychovú miestnosť v office.

Ako teda získať tých správnych ľudí na kľúčové pozície?  Asi najlepšie je, spýtať sa tých, ktorí sú vo firme už takto vnímaní. Čo je dôvodom, prečo sú tam, kde sú?

Zväčša sa odpovede opakujú – zmysel práce ; možnosť niečo meniť – mať impact a ľudia – lídri, ale aj kolegovia a team, s ktorými pracujú. Získavanie takýchto ľudí je preto „snowball“ efekt – nájdi jedného a časom sa pridá druhý.

Ako ale „prilákať“ toho „prvého?“ 

Jednou z možností je dobre komunikovať o čom je naša firma, ideálne cez lídrov – ambasádorov značky ako takej. Byť prítomní na offside priestore (fóra, konferencie, médiá, vytváranie neformálneho networkingu) a v online priestore – blogy, sociálne siete, kariérne stránky – to všetko sú možnosti ako sa dostať do povedomia ľudí.

My v JobAngels sa zameriavame presne na to – aby sa správa o dobrej firemnej kultúre, firme ako takej dostala priamo k pasívnemu kandidátovi prostredníctvom cielenej, na AI zameranej kampane. Tá pomáha budovať nielen imidž firmy, ale predovšetkým otvára otázku pasívnemu kandidátovi: prečo by som neskúsil zmenu? 

Viac sa o téme budeme rozprávať na našich HR raňajkách 12.5.2023, spolu s našimi hosťami.

Čo trápi väčšinu manažérov v týchto dňoch? Akým výzvam čelia spoločnosti? A čo to má spoločné s EVP?

Ak nám posledné roky niečo ukázali, tak je to fakt, že svet sa mení rýchlejšie, ako sme čakali. Sociálno-ekonomická situácia spôsobená covidom, dopadmi vojny na Ukrajine a  energetickou krízou výrazne ovplyvňuje a mení trh práce.

Získať a udržať si zamestnancov sa stáva náročnejšie ako kedykoľvek predtým.  Aktívnych kandidátov je menej a tých pasívnych, ktorí tvoria až 70 % trhu, treba zaujať, aby vôbec začali uvažovať o zmene. 

Nehovoriac o novej generácii Z, ktorá sa pomaly, ale isto začína hlásiť o slovo. A tu platia úplne iné vzorce, na aké boli talent acquisition tímy zvyknuté.

Čoraz viac je počuť o employer brandingu. Koho je to ale téma?

Očakávanou odpoveďou je, že HR. V skutočnosti je to ale téma top manažmentu, ktorý chápe, že ak nemajú na lodi správnych ľudí, aj tá najlepšia stratégia je len zdrapom papiera.

A čo je teda to, čo v tomto náročnom čase vyhráva „boj o kandidáta?“ 

Zamestnávateľ, ktorý poskytne flexibilný pracovný čas a najvyšší plat? Ktoré z aspektov employer brandingu sú tie, ktoré pomôžu firme v napĺňaní cieľov, pôsobia retenčne a šetria náklady na nábor?

Na to si každá firma musí zodpovedať sama. 

V priebehu procesu employee value proposition (EVP) získavame odpovede na otázky:

  • Ako nás vnímajú naši existujúci zamestnanci?  
  • Čo nás robí výnimočným voči konkurencii? 
  • Aký profil zamestnanca potrebujeme na naplnenie našich cieľov? 

Zapojenie manažmentu a zamestnancov pri zodpovedaní vyššie uvedeného je nevyhnutné; pretože tým získavame ich „buy in“ a stávajú sa ambasádormi employer brandu ako takého. 

V JobAngels veľmi intenzívne komunikujeme s vedením spoločnosti počas celého procesu tvorby EVP.

Ak je proces tvorby EVP nastavený správne, dostávame odpoveď na to, prečo by mal kandidát chcieť pracovať u konkrétneho zamestnávateľa a prečo aktuálny zamestnanec chce u neho zotrvať.

Samotná príprava employer brand stratégie je už pretavenie naratívu EVP do externého prostredia, kde sa šikovní marketéri z Dexfinity vedia realizovať – od vytvorenia „claimov“ až po prípravu komunikačného manuálu a vizuálov na všetky existujúce platformy spoločnosti.