Browse Author: Petra Machanová

#AnjelskeSkutky v Jobangels. Dôležité sú aj maličkosti. Part.1

Prednedávnom sme začali novú iniciatívu s názvom #AnjelskeSkutky. Podieľajú sa na tom interný aj externý zamestnanci. V roku 2019 máme v pláne zapojiť aj našich anjelov. Celým poslaním projektu je priniesť viac krásnych skutkov tým, ktorí to skutočne potrebujú. Bez rozdielu na to, či je to starý alebo dospelý človek, dieťa či zviera. Samozrejme dobrý skutok môžete urobiť aj sami od seba. Chceme tým inšpirovať ľudí, aby si navzájom pomáhali a robili svet lepším.  Continue Reading