Browse Author: Andrej Winter

#AnjelskeSkutky v Jobangels. Dôležité sú aj maličkosti. Part.1

Prednedávnom sme vytvorili iniciatívu s názvom #AnjelskeSkutky. Podieľajú sa na nej interní, aj externí zamestnanci. V roku 2019 máme v pláne zapojiť aj našich anjelov. Hlavným poslaním projektu je priniesť dobré skutky tým, ktorí to skutočne potrebujú. Bez rozdielu na to, či je to starý alebo mladý človek, dieťa či zviera. Samozrejme dobrý skutok môžete urobiť aj sami od seba. Chceme tým inšpirovať ľudí, aby si navzájom pomáhali a robili svet lepším.  Continue Reading